Welkom > Bestuur en commissies

Bestuur

Ninke Bloemberg

nbloemberg@centraalmuseum.nl

Algemene Zaken

Cecile van Eijk

cecilevaneijk@gmail.com

Vice voorzitter

Annemarie Dijkman

ajm.dijkman@gmail.com

Penningmeester

Carlita Vis

carlita.vis@me.com

Voorzitter

Desley Toonen

desley@dds.nl

Secretaris